Medlemsmøte

saksliste medlemsmøte på Øverby kafeteria 18.mai kl. 18.30: 1. Lions etiske norm 2. Anne Sveen forteller om organisasjonen VilMer. 3. Evaluering Tulipanaksjonen. 4. Andeløpet. 5. Øvrige lionssaker. 6. Hvordan bruke Gnist 7. Kaffe Det forutsettes at møtet kan avvikles etter koronatiltakene. Vedlagt følger 1. Møteplan for lionsåret 2021 - 2022 2. Referater fra de to siste styremøtene.

Detaljer

Dato tirsdag 18. mai 2021
Klokkeslett 18:3021:00
Kalender Medlemsmøter

Sted

Navn Øverby kafeteria